Подобряване на репутацията и привличане на повече таланти.

Споделяне на истински и атрактивни истории, намаляване на времето и разходите за наемането на нови служители