Бизнесът трябва да заложи на уменията на екипа си, освен на въвеждането на изкуствения интелект, за да извлече максимална полза от него, сочи проучване

Повече от 90% от най-зрелите AI компании наемат квалифицирани служители, за да повишат компетенциите на екипа си. 76.7% увеличават инвестициите в придобиване на нови умения

Microsoft Corp. публикува данни от международно изследване, от които става ясно, че компаниите виждат най-много бизнес ползи от изкуствения интелект (AI), когато внедряването му е комбинирано с обучителни програми, фокусирани върху развитието на технически и „меки” умения на служителите. В глобалното проучване, проведено в периода 12-30 март, са участвали близо 12 000 служители и ръководители от по-големите предприятия на 20 пазара. Резултатите обобщават кои умения ще са необходими за извличането на максимална полза от изкуствения интелект, както и съвети от компании, които вече работят с него.

„Това е безпрецедентен момент за всички компании – независимо от размера, сектора или географското местоположение. Следващите месеци и години ще са ключови за повечето бизнеси, докато всички ние се стремим да се адаптираме към последиците от пандемията. Дигиталната трансформация се разви с изключително бързи темпове, а AI е в основата ѝ. Изкуственият интелект ще продължи да играе решаваща роля и да помага на организациите да са по-гъвкави и конкурентоспособни. Пътят към отключване на пълния му потенциал обаче е в използването на технологията за допълване на човешката изобретателност. Компаниите трябва да се съсредоточат върху надграждане на уменията на служителите си, като едновременно с това продължат с внедряването на интелигентни технологични решения“, каза Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft България и ръководител на изпълнителните директори на Microsoft от региона CEE Multi-Country, който включва 24 държави.

Компаниите, които отбелязват по-висок ръст, съчетават програми за надграждане на уменията на служителите си и едновременно внедряват AI

По-голямата част (93%) от висшите ръководители на компаниите, които са най-напреднали по отношение на внедряването на AI, посочват, че активно работят за надграждането на уменията на служителите си или имат такива планове. Освен това, почти две трети (64%) от работещите в тези организации споделят, че вече са се възползвали от програми за повишаване на квалификацията. За сравнение – в компании, които са в начален етап в процеса на прилагане на AI, процентът на отговорилите по подобен начин пада приблизително с една трета (37,8%).

Комбинацията от надграждането на умения и внедряването на AI води до по-високи бизнес резултати: 84,4% от висшите ръководители на компании, напреднали в прилагането на AI, споделят, че вече виждат бизнес стойност от работата си с AI. За сравнение – това се наблюдава при 58,9% от ръководителите на организации, които са на по-ранен етап в използването на изкуствен интелект.

Изследването показва, че компаниите, водещи в употребата на AI, са съсредоточили работата си върху възможността той да допълни компетенциите на служителите им. Тези бизнеси развиват уменията на екипите си във всички категории – от анализ на данни и критично мислене до комуникации и креативност.

Азийм Азар, експерт в областта на изкуствения интелект и основател на Exponential View, коментира: „В тази нова обстановка компаниите ще се нуждаят от човешката изобретателност за рестарт на бизнеса си. В контекста на новите правила за работа с клиенти, партньори и заинтересовани страни, иновативните и адаптивни организации ще се справят по-добре. Това изследване установява, че водещите AI компании са по-добре позиционирани, защото инвестират повече в широк спектър от умения и са по-фокусирани върху това как новите технологии могат да увеличат компетенциите на служителите им.“

Изкуственият интелект създава корпоративна култура, по-фокусирана върху иновациите и обучението

Почти всички служители (92%) имат желание да придобият знания в областта на AI. Мнозинството (70,2%) от работещите в компании, използващи повече технологии с изкуствен интелект, споделят, че организациите им ги подготвят за свят с много по-широка употреба на AI. Този процент пада до 42,4% сред служителите в организации, които са на по-ранен етап от внедряването на AI. Резултатите акцентират върху възможностите, които се откриват пред тях.

„Свидетели сме на един много положителен кръговрат при компаниите, които виждат най-голяма полза от AI. Ръководителите им са установили, че точните умения носят повече стойност, когато се внедри изкуственият интелект. Това от своя страна ги насърчава да разширят употребата му и да продължат да развиват компетенциите на екипа си и да повишават експертното ниво в своята организация”, добави Калин Димчев.

Вижте обобщение на някои от ключовите резултати от проучването тук:

https://news.microsoft.com/transform/leading-businesses-reveal-the-power-of-combining-human-ingenuity-with-ai/

Методология

KRC Research проведе онлайн проучване сред около 12 000 души, работещи за компании с над 250 служители. Анкетираните бяха избрани на случаен принцип, а допитването беше проведено в периода 12-30 март. Представителната извадка от всеки пазар, в който се реализира изследването, се състоеше от най-малко 500 служители и 100 ръководители (директор/ висше изпълнително ниво и нагоре). Представените пазари включват: Германия, Обединеното кралство, Русия, Полша, Чехия и Словакия (комбинирани), Унгария, Австралия, Бразилия, Израел, Турция, Южна Африка, Обединените арабски емирства, Съединените американски щати, Индия, Канада, Италия, Нидерландия, Испания и Швеция.

Част от медийните публикации:

AmCham.bg: Бизнесът трябва да заложи на уменията на екипа си, освен на въвеждането на изкуствения интелект, за да извлече максимална полза от него, сочи проучване 

CIO.bg: Внедряването на AI трябва да се комбинира с подобряване на уменията

Economy.bg: Компаниите виждат най-много ползи от изкуствения интелект, когато е съчетан с развитие на таланта

TechNews.bg: AI отключва потенциала си, като допълва човешката изобретателност

DigitalNews.bg: AI oтключва потенциала си, като допълва човешката изобретателност

Publics.bg: Проучване на Microsoft за бизнеса, уменията на екипите и използването на AI

*Текстът на новината е заимстван от официалното прессъобщение на английски, предоставено от Microsoft.