Глобално проучване прогнозира, че до 2026 г. 80% от компаниите ще създават и управляват нова дигитална инфраструктура чрез абонаментни услуги

AI стимулира преход от капиталови към оперативни разходи; все повече услугите заместват физическото оборудване

До 2026 г. 80% от инвестициите в нова корпоративна дигитална инфраструктура ще се управляват чрез модел, базиран на абонамент, според прогнозата на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI).

Според GXI 2024, за да отговорят на все по-голямото търсене на технологии с висока плътност на данните като AI, 5G и разпределени изчисления, вземащите решения в сферата на ИТ все по-често се отказват от дългосрочни покупки на физическо оборудване като сървъри, рутъри и дискови масиви. Вместо това се насочват към гъвкави модели, базирани на абонамент. Този преход от капиталови към оперативни разходи е започнал с внедряването на мултиклауд решения, но вече се превръща в норма за цялата инфраструктура извън Edge средата. Това дава на компаниите по-голяма гъвкавост по отношение на архитектурата на тяхната инфраструктура навсякъде и същевременно осигурява достъп до най-ефикасните технологии.

Steve Madden, Vice President Digital Transofmration & Segmentation, Equinix

„Индустриалните модели показват, че традиционният процес на закупуване на собствен ИТ хардуер, ако това не е вашият бизнес, се превръща в неизгодно конкурентно положение,” посочи Стив Мадън, вицепрезидент „Дигитална трансформация и сегментация“, Equinix. „Скоростта на хардуерните иновации се увеличава (особено с GPU технологиите), оказвайки натиск върху съотношението цена-производителност и ефективността на инфраструктурата. В световен мащаб дигиталната трансформация изисква от бизнеса да стане по-гъвкав, като същевременно се адаптира към динамичните промени. Абонаментните модели могат да предложат непрекъснато подобрение и по-лесно въвеждане на вече съществуващи нови технологии.”

Допълнителни прогнози и тенденции от GXI 2024

  • Дигиталната икономика ще продължава да се разширява: очаква се глобалният капацитет за взаимосвързаност да се увеличи с 34% комплексен годишен темп на растеж (CAGR), достигайки 33 578 терабита за секунда (Tbps) до 2026 г.
  • Очакван ръст в района на Европа, Близкия изток и Африка: отговарящ за 24% от глобалната прогноза за взаимосвързаност, в район EMEA се очаква да има 33% годишен темп на растеж до 2026 г., достигайки 7 901 терабита за секунда (Tbps). По-конкретно за България, очаква се годишен темп на растеж в размер на 34% за същия период.
  • Ускоряващ се ръст на екосистемите: организациите се свързват с 30% повече бизнес партньори в два пъти повече локации.
  • Дигиталната близост насочва бизнеса към дигиталната (Edge) среда: разпределената инфраструктура показва най-висок темп на растеж и се очаква да се увеличи с над 2 пъти повече от темпа за ядрото до 2026 г.

Гледна точка от бранша:

Елиас Кнасър, ръководител „Изследвания“, EK Media Group

„В настоящата динамична среда достъпът до успешна екосистема на база на абонамент е единственият начин организациите да могат да изградят и скалират дигитална инфраструктура, която е в състояние да поддържа бизнес трансформацията в резултат на AI, Edge и други технологии.