Директивата за разплащания PSD2 ще даде нови възможности на банките за стартиране на иновативни услуги

Над 100 представители на водещи банки у нас взеха участие в дискусия за ползите, които могат да бъдат извлечени от регулацията

На 20 юни Софтуер Груп и eFellows бяха домакини на среща-дискусия, посветена на новите възможности, които ще възникнат в сферата на онлайн разплащанията след влизане в сила на директивата на Европейската комисия PSD2.

Секторът, който ще бъде най-силно повлиян от промените, е този на финансовите услуги. Калин Радев, главен изпълнителен директор на Софтуер Груп, и Ростислав Русев, главен оперативен директор на eFellows, откриха събитието и представиха очакваните ключови промени. Над 100 участници от водещи банки у нас присъстваха на дискусията, свързана с новата регулация.

„Потребителите стават все по-взискателни в очакванията си към финансовите институции. Организациите, които могат да предложат на клиентите си разнообразие от иновативни услуги, така че да отговорят в най-голяма степен на техните очаквания, ще са тези, които ще бъдат най-успешни”, коментира Калин Радев. Той добави, че новата регулация може да представлява възможност за банките да създадат гъвкава и адекватна на пазара инфраструктура, отговаряйки на нарастващите нужди на клиентите.

Ревизираната директива за платежни услуги, която влиза в сила в Европейския съюз на 13 януари 2018 г., ще улесни навлизането на нови играчи на пазара на банкови услуги, както и на компании, опериращи в сферата на финансовите технологии (FinTech). Регулацията цели либерализиране на модела за предлагане на подобни услуги, като се стимулират иновациите и се направи процесът по-сигурен и лесен за потребителите.

Промените, свързани с регулацията, ще окажат най-голямо влияние върху банките и други доставчици на финансови услуги. От една страна, банките ще трябва да отговорят на новите изисквания за сигурност на данните и да отворят достъпа до тях чрез приложно-програмните си интерфейси, а от друга – да се приспособят към новата конкурентна среда на отворено банкиране и да започнат да предоставят иновативни услуги. Пред останалите компании, доставчици на финансови услуги, ще се разкрият също така нови хоризонти на бизнес дейност и възможности за развитие на иновации.

Константин Стойчев, старши мениджър „Управленско консултиране” от Deloitte, говори за влиянието на новата директива върху бъдещето на банките. „Банките могат да изберат три подхода – реактивен, според който те могат да преведат операциите си в съответствие с регулацията; кооперативен – да си партнират с новите играчи на пазара или прогресивен – да преосмислят изцяло модела си на банкиране, съобразно възможностите, които PSD2 предоставя“, коментира той. Г-н Стойчев добави, че банките не са ограничени само в предоставянето на традиционно банкиране и вече има примери на банкови институции, които създават FintTech компании, за да бъдат конкурентни на пазара.

Част от медийното отразяване на новината: