ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?

IT секторът в България се развива динамично и постоянно изникват нови възможности за професионална реализация. Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника АД, говори пред Economy.bg и сподели повече информация върху какво са фокусирани ресурсите на компанията, как е организиран работният процес, както и какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъскват.

Основният проект, по който работят екипите на Мнемоника, е върху най-новия им продукт – Security Operations Center (SOC) – Център за управление на киберсигурността. SOC е абонаментна услуга, при която организациите възлагат на външни изпълнители откриването на заплахи и реакция при възникване на инциденти и разследването им.

В допълнение, Мнемоника работят и по проучване и доставяне на родния пазар на най-успешните решения за киберсигурност, които да дадат технологично предимство на клиентите им при защитата. Научете повече тук.