Мнемоника е част от основателите на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

11 организации – Мнемоника, фондация Junior Achievement Bulgaria, Novartis Bulgaria, CheckPoint Cardio, Онтотекст, Тракия Софтинженеринг, SAT Health, Скиллайн Бизнес Солюшънс, Консенто, ЕфЕмСи, Национална пациентска организация, основаха Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

Клъстерът е създаден съвместно с Entrepreneurship Education NETwork (EE-Hub). Мисията му е да изгради устойчива и ефективна здравна система в България.

Част от медийното отразяване на новината: