Новото работно място – дигитална трансформация в действие

Елена Дречева, изпълнителен директор на Konica Minolta в България, споделя какво мисли за дигитализацията на работното място, културата на повтаряща се иновация и уроците, на които да научим децата си

Елена Дречева е изпълнителен директор на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ ЕООД. Ръководи организацията повече от 15 години. През това време българското дружество на японската компания Konica Minolta отчита непрестанен ръст и заема лидерски позиции на пазара. През последните 4 години под нейно ръководство броят на партньорите на Konica Minolta в България се е увеличил с 21%, а екипът – с 46 на сто. Компанията има представителства в 9 български града.

Елена Дречева е магистър по бизнес администрация от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По-късно завършва лидерска програма в Станфордския университет. Притежава множество сертификати за продажби, маркетинг и управление на проекти.

През 2006 г. получава награда „Най-млада жена предприемач” от Министерство на труда и социалната политика.

В края на февруари българското подразделение на Konica Minolta показа визията си за дигиталното работно място. То е съчетание от видеонаблюдение с изкуствен интелект и иновативни технологии и платформи, които подпомагат компаниите в повишаване на ефективността на бизнес процесите им и осигуряват цялостни решения за управление на документи и печат. Само дни по-късно обявеното извънредно положение в страната направи демонстрираните технологии необходимост за всяка организация. Как се трансформира работното място и как се повлияха бизнес организациите попитахме Елена Дречева, изпълнителен директор на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ ЕООД.

Работата от вкъщи превърна дигитализацията на работното място в задължителен компонент от бизнес средата. Какви иновативни решения предложи Konica Minolta на организациите?

Предложихме множество решения, които могат да бъдат полезни на компаниите както в условия на извънредно положение, така и след това.

Мога да разделя решенията на:

  • Инструменти за отдалечена връзка: AIRе Link позволява незабавна, дистанционна, аудио-визуална връзка за обслужване и поддръжка чрез браузър и мобилно устройство. Използва се камерата на мобилното устройство, за да може отдалечен оператор или друг сътрудник да съдейства във връзка с технически проблем; инструменти за VPN връзка.
  • Дигитализация на хартиените масиви в компаниите: хартиените документи в папки са недостъпни при работа от вкъщи. Предложихме услуга за дигитализацията им (DaaS), без да ги изнасяме от офисите на компаниите (от гледна точка на сигурност) и не само – извличане на информацията от тях с цел използването ѝ впоследствие в процеси, импортирането им в CRM, ERP или други системи и създаване на електронни архиви.
  • Консултации и инструменти за дигитализиране и автоматизиране на бизнес процесите на компаниите: пандемията показа, че това е пътят оттук нататък за компаниите, които планират да са устойчиви. Всяка една компания разполага с процеси, които не са обхванати от ERP и/или CRM системата, която използва, и тук е нашата добавена стойност. Примери за такива процеси са процеси, свързани с клиенти, служители и комуникация с държавните органи: одобрение на договори, одобрение на разходи, обработка на вътрешна и външна кореспонденция, документации по различните ISO сертификации, досиета на служители, одобрение на отпуски, следене на болнични и много други. Това прави преживяването и ежедневната дейност на служителите в компаниите приятни и елиминира препятствията за изпълнение на отговорностите им. Компаниите от своя страна, си осигуряват скорост, ефективност и качество на работата си със своите клиенти.

Дигитализацията дава възможност за “подреждане” на данните и техния анализ независимо къде се намираме – в офис, вкъщи или в командировка.

–              Инструмент за лесно търсене в информационните масиви на компанията чрез само няколко клика

–              Предложихме на компаниите възможност за превенция чрез термални камери, които измерват повърхностната температура на хората и алармират при надвишаване на определени стойности. Както и различни решения за интелигентно видеонаблюдение за търговски обекти, например такива, които засичат и визуализират различни показатели като струпване на хора, времеви престой в различни части на обекта, емоции и др. Метрики, които биха били полезни за вземане на последващи важни и информирани решения от топ мениджмънта.

За какви компании са подходящи тези иновативни решения?

На практика за всяка компания в различните индустрии, която е над 5 човека, работи с документи и борави с данни.

За годините, в които сте начело на Konica Minolta в България, как се промени компанията и бизнес средата в страната като цяло?

През тези 15 години компанията и бизнес средата се променяха многократно. Стартирахме на 1 март 2005 г. От тогава до сега свършихме много работа с моя прекрасен екип от смели професионалисти. В началото бяхме доставчик на висок клас многофункционални устройства с най-добрата услуга по поддръжка на тези устройства. После въведохме в България печата като услуга и нейния аутсорсинг в компаниите. Надградихме с дигитализация на хартиени документи и създаване на електронни архиви, добавихме автоматизиране на бизнес процеси. През 2017 г. разширихме портфолиото си в съвсем нова област за нас, но свързана с дигиталното работно място – интелигентно видеонаблюдение. Навлязохме и в сферата на индустриалния печат – опаковки, етикети и обогатяване на печатни материали с частичен лак и фолио. Средата променяхме като обучавахме партньорите си, тя ни променяше като ни изправяше пред предизвикателства. Това ни помогна като организация винаги да търсим адаптивност и устойчивост.

Konica Minolta има над 21 000 патента за иновации. Как една организация прави така, че винаги да е на вълната на технологичното развитие? Как се изгражда култура на повтаряща се иновация, без да се влиза в рутина?

Известна и добра практика е екипите, които се занимават с иновация в компаниите, да са отделени от тези, които се занимават с основните бизнеси на организацията. Ползваме я и ние. Имаме колеги, чиято отговорност е търсенето на иновации заедно и в полза на клиентите ни. Те физически се намират в различни точки по света, включително и в България и в сътрудничество с партньори – start up компании, университети и други организации, създават иновации, които задължително прототипират, тестват, подобряват и тогава предлагат за комерсиализация. Готови сме за партньорство с всяка компания, която се интересува и/или има нужда от иновации.

Какво е бъдещето на технологиите в бранша, в който работите, и как го променят те?

Технологиите се развиват в посока изкуствен интелект, роботизация, хибридна и клауд инфраструктура, свързаност, интелигентно дигитално работно място и др., и то с доста бърз темп. Това променя работната среда и изискванията към отговорностите на служителите. Сред технологичните компании все повече се случват партньорства по конкретни проекти. Текат и процеси по окрупняване – M&A на компании. Това осигурява достъп до повече ресурси и още повече възможности.

Къде са България и българските организации по пътя към дигитална трансформация?

Българските организации вече са осъзнати за нуждата от промяна в посока дигитализация. За тях не стои въпроса „дали“, а „кога“ да се случи това. Дигиталната трансформация е първо начин на мислене и после процес с ясно определени приоритети и визия за бъдещето на всяка една компания. Нашият съвет тук е да има ясен план и да се започне бързо с нещо малко и после постепенно да се разширява обхвата. Компаниите могат да разчитат на съвети и споделяне от опита на нашите консултанти.

Коя е последната книга, която прочетохте и с какво Ви впечатли?

„Времеубежище“ на Георги Господинов. Не исках да свършва. Романът е за това как се живее в остър дефицит на бъдеще, за носталгия по миналото или страх от това, в което се превръща настоящето ни и съответно нуждата от Времеубежище. Книгата ми върна спомени от миналото и ме провокира за отговори на въпроси, които ме вълнуват точно в момента.

На какво смятате, че е абсолютно необходимо да научим децата си?

Аз ще съм доволна и горда, ако успея да науча двете си деца на човешките ценности – да са честни и открити, да уважават Човека, да живеят с достойнство, да ценят и търсят знанието, да са смели.