Организациите с вече установени дигитални практики разширяват дигиталната инфраструктура 4 пъти по-бързо от нивата отпреди пандемията

Резултатите, за които са били нужни 2 години, вече се постигат за 6 месеца

Най-новият Глобален индекс за взаимосвързаност (Global Interconnection Index – GXI, 5 издание) – годишно проучване на пазара, публикувано от Equinix, разкрива, че пандемията е принудила икономиките рязко да ускорят дигитализацията. Цифровите лидери – бизнесите, които вече са въвели стратегия с фокус върху дигитализацията, оперират 4 пъти по-бързо, отколкото преди пандемията.

Тези компании са намалили времето за внедряване на тяхната дигитална инфраструктура в различни региони, разширяване на множество отдалечени точки (Edge) и интегриране на множество облачни решения. Резултатите, за които преди са били нужни 2 години, вече се постигат за 6 месеца.

Очаква се, че ускорението на дигиталната трансформация ще продължи да стимулира бързия ръст в капацитета за взаимосвързаност. Според петото издание на GXI общият капацитет за взаимосвързаност – размерът на частната свързаност за трансфера на данни между организациите, ще достигне над 21 485 терабита за секунда (Tbps) или 85 зетабайта на година до 2024 г. Това представлява комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 44%. Този ръст е в съответствие с нарастващото търсене на дигитална инфраструктура, необходима за изместване на повече бизнеси в онлайн пространството, подпомагане на електронната интеграция с партньори и вериги на доставки и достигане на повече хора в дистрибутирани хибридни работни среди.

Допълнителни акценти от GXI, 5 издание

  • Близо 30% от инфраструктурата на бизнеса, внедрена в независими центрове, се е изместила в дигиталната (Edge) среда близо до точки за потребление на данни. Доставчиците на услуги също се насочват към дигиталната среда, като Edge инфраструктурата им се разраства 2 пъти по-бързо, отколкото инфраструктурата в ядрото, което им позволява да отговарят на нарастващото търсене от страна на бизнеса.
  • Цифровите лидери осъществяват взаимосвързаност с 10 пъти повече партньори, което им позволява да се възползват от дигиталната трансформация, както и от най-добрите налични услуги от широк набор от доставчици на услуги и партньори. Тази тенденция се наблюдава сред 12 сфери на дейност и три региона за традиционните компании, тези, създадени в облачна среда, доставчиците на услуги и дори хипермащабните компании.
  • Очаква се, че секторът на финансовите услуги ще използва повече от 50% от капацитета за взаимосвързаност сред традиционните сектори, производството заема второто място.
  • Очаква се публичният сектор, здравеопазването, индустриалните услуги и транспортът да имат най-бързия ръст на дигиталната инфраструктура. Прогнозата е за 48% или повече комплексен годишен темп на растеж (CAGR) в капацитета за взаимосвързаност между 2020 г. и 2024 г. в глобален план. В резултат на пандемията тези сфери на дейност, които доскоро изоставаха при използването на взаимосвързаност, сега са водачи в темпа на ръст на взаимосвързаността.

„COVID принуди много бизнеси да въведат различни иновации, като разширят съществуващите и въведат нови дигитални услуги. Поддържащата ги инфраструктура трябва също да бъде в крак с промените,“ каза Клер Макланд, старши вицепрезидент „Маркетинг“, Equinix. „В резултат на това находчивите бизнеси внедряват необходимата дигитална инфраструктура 4 пъти  по-бързо от нивата отпреди пандемията”.

Поглед върху Глобалния индекс за взаимосвързаност

  • Кортни Мънроу, вицепрезидент „Проучвания“, Глобални телекомуникационни проучвания, IDC

„Компаниите, въвели всеобхватна дигитална стратегия като основа на техния бизнес – свързвайки се и възползвайки се от дигиталните платформи с партньори, екосистеми и клиенти, редовно излизат начело като лидери, променящи пазара. Въвеждането на дигитални платформи и услуги е от жизнена важност за постигане на гъвкавост и устойчивост, нужни за изпреварване на конкурентите и въвеждане на повече иновации.“

  • Здравко Николов, изпълнителен директор, Equinix България

„Според прогнозите на тазгодишното проучване София вече намира място сред водещите Edge локации, като например Мадрид, Стокхолм и Милано. Можем да очакваме комплексен годишен темп на растеж от 50% за София за периода между 2020 г. и 2024 г., голям дял се очаква да имат хипермащабните компании, както и облачните и ИТ услугите. Тези прогнози потвърждават големия потенциал за развитие в нашата локация. Ние в Equinix сме готови да подкрепим този ръст.“

Част от отразяването:

Economy.bg: Компаниите с опит в цифровизацията разширяват дигиталната си инфраструктура 4 пъти по-бързо от преди пандемията

Manager.bg: Бизнесите с ускорена дигитализация се превръщат в лидери на пазара

TechNews.bg: Дигиталните лидери оперират 4 пъти по-бързо от преди Covid