Организирахме DevReach 2012 & 2013

Изнесени организация и управление от край до край на DevReach 2012 and DevReach 2013 – международна конференция за софтуерни разработчици.

Основни отговорности:

 • определяне на разпознаваем и специфичен профил, цялостно планиране, организация и управление;
 • маркетинг и популяризиране (креативни кампании в социалните мрежи, директен маркетинг, PR, работа с потребителски групи и неформални общности и др.);
 • привличане на спонсори – управление и реализация на процеса;
 • организация на избора на лектори и сесии;
 • проучване, договаряне и управление на взаимоотношенията с доставчици;
 • бюджетиране и управление на финансите;
 • създаване на структура, дизайн и съдържание за уебсайта и други промоционални материали;
 • присъствие на място и координация;
 • получаване на обратна връзка, анализ и финален отчет;
 • окончателен отчетен доклад по целите и осъществяването на организацията.

Накратко за DevReach 2013:

 • повече от 1 000 посетители от 25 европейски страни;
 • 6 предварителни семинара, посетени от повече от 100 участници;
 • 2 дни, 54 сесии в 6 паралелни потока;
 • 43 лектори от 9 държави;
 • много положителен отзвук: 93% от посетителите биха препоръчали DevReach на приятел;
 • повече от двойно увеличение на приходите от спонсори в сравнение с 2012 г.; повече от 6 пъти в сравнение с 2011 г.;
 • увеличение на приходите от регистрационни такси с 15% в сравнение с 2012 г. и с повече от 100% в сравнение с 2011 г.