Плановете за миграция към облачните решения расте, въпреки опасенията за сигурността

Глобално проучване: Близо 6 от 10 ИТ лидери в България вярват, че миграцията в облака трябва да бъде приоритет за една устойчива занапред дигитална инфраструктура

Equinix, Inc.  световната компания за дигитална инфраструктура, установи, че е имало значително увеличение, сравнено на годишна база, на компаниите, планиращи да изместят критично важни за бизнеса приложения в облачна среда, въпреки опасенията за киберсигурността.

Необходимостта да запазят своята конкурентоспособност и да отговорят на нарастващите очаквания са стимулирали увеличение на броя компании, планиращи изместване на критични за бизнеса приложения в облачна среда през 2020 – 2021 г. от 15% на 37%, сравнено с предходната година. Докато дигиталните лидери изграждат стабилни дигитални инфраструктури, за да подсигурят успехите в бъдеще, изчислено е, че близо половината (47%) от глобалната им инфраструктура вече е в облака, въпреки продължаващите опасения, свързани със сигурността на облачните решения. В България процентът е 41. Тези резултати са включени в годишното глобално проучване на Equinix на възгледите на 2 600 лица, вземащи решения в ИТ сферата в Северна, Южна и Централна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, както и ЕМЕА, в това число и България – Глобалното проучване на Equinix за технологичните тенденции за 2020-2021 г. (GTTS).

От началото на глобалната пандемия от COVID-19 рискът от кибератаки се е увеличил значително в дигитална (Edge) среда. Кибепрестъпленията струват на световната икономика повече от 1 трилион щатски долара. Изчислява се, че средният разход за организациите е над половин милион долара на инцидент. Рискът се усложнява от големия брой компании, които бързо пренасочват мрежовия капацитет, за да се погрижат за увеличаване на обема трафик на данни от работещите отдалечено служители. Това предизвика скок в миграция към облачните решения и широко прилагане на облачна дигитална инфраструктура като част от стратегията за хибридна инфраструктура.

Баланс между опасенията за киберсигурността и въвеждането на облачни решения в дигиталния свят

Дженифър Куук, директор „Проучвания“, Edge стратегии, IDC, посочва: „Измененията в населените места, увеличаващите се случаи на кибератаки, рязко скачащите обеми от данни и необходимостта от регулаторно съответствие, създаването на бизнес екосистеми и трансформацията на дигиталния бизнес стимулират нуждата от нов подход към дигиталната инфраструктура. Тези пазарни сили принуждават ИТ лидерите да обмислят най-добрите стратегии и да приоритизират инвестициите за дигитално ядро, Edge и обмен на данни.“

Според GTTS 70% от участващите в анкетата от цял свят и близо 60% от тези в България определят мигрирането към облачните решения като топ приоритет, а 80% в глобален план поставят фокуса върху дигитализиране на тяхната ИТ инфраструктура. 72% от българските ИТ лидери споделят това мнение. Преместването не се извършва с лекота. Рискът от изтичане на данни и кибератаки в резултат от засиленото въвеждане на облачните решения се определя като една от най-големите заплахи за организациите в трите региона: 52% Северна, Южна и Централна Америка, 50% Азиатско-тихоокеански регион, 45% район EMEA. В България обаче едва 26% мислят по същия начин.

Тези опасения не са без основание. Четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност, пазарно проучване, публикуванo от Equinix, разкрива ръст в броя на потребителските устройства и облачните ресурси, което означава, че компаниите трябва да разбират рисковете при дистрибутирана сигурност, като DDoS атаки, които нарастват с над 270%, сравнено по години.

Майкъл Монтоя, главен директор „Информационна сигурност“, Equinix, каза: „Дигиталната трансформация е изключително важна за оцеляването на бизнеса. Всяка компания се превръща в софтуерна компания, а пандемията ускори нуждата от дигитална информация. Действително резултатите от Анкетата сред бордове на директорите на Gartner® за 2021 г. посочват, че 69% от бордовете са ускорили своите дигитални бизнесинициативи вследствие от COVID-19.

Изместването към облачната среда е в основата на тази трансформация. Въпреки това, както посочва GTTS, много от дигиталните лидери имат своите притеснения, свързани с тази миграция. Вземащите решения в ИТ сферата подчертават опасенията, свързани с повишаване на изтичането на данни и пробивите в сигурността.

„Киберхигиената остава жизнено важна в облачната среда. Equinix предлага стабилна взаимосвързана платформа, която осигурява възможност за директен и защитен обмен на данни между компаниите. Equinix Fabric позволява свързаност към глобални дигитални бизнес екосистеми, както и богат избор от доставчици на облачни услуги. В качеството си на главен директор „Информационна сигурност“ имам сигурността, че облачните внедрявания заобикалят публичния интернет и свързаните с него киберрискове.“

Стейси Хейс, съосновател и изпълнителен вицепрезидент, Assured Data Protection, допълни: “Equinix и Equinix Fabric ни позволиха да предоставяме нашите услуги Rubrik Cloud през бърза, скалируема и защитена платформа за взаимосвързаност с достъп до множество облаци на големите доставчици. Това не само ще защити данните на нашите клиенти днес, но и ще им даде много повече стойност от техните данни в бъдеще.”

Според Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България: „Половината от българските респонденти посочват, че планират да преместят повече функционалности в облачна среда. Отново 50% определят базите от данни като приоритетна функционалност за преместване в облака. Макар и според тях процесът на изместване към облака да се случи в период, по-дълъг от година, това е много силен индикатор за това какво можем да очакваме в бъдеще. Equinix може да отговори на нарастващото търсене и да минимизира рисковете за киберсигурността, чрез своите защитени връзки към множество доставчици на облачни решения.“

Сред другите резултати от Глобалното проучване на технологичните тенденции (GTTS) са:

  • 80% от вземащите решения в ИТ сектора от цял свят и 72% от тези в България казват, че дигитализацията на тяхната ИТ инфраструктура е топ приоритет, а 76% както по света, така и в България, полагат усилия, за да могат да подобрят своя
  • Близо половината (48%) от респондентите са посочили, че определят заплахата от изтичане на данни и кибератаки, в резултат на миграцията към облака, като една от най-големите заплахи в глобален мащаб. В България това мнение споделят едва 26%.
  • 81% от дигиталните лидери твърдят, че поставят приоритет върху подобряване киберсигурността на техните организации – значително увеличение спрямо 70%, които са казали същото в изданието на проучването за периода 2019-2020 г. В България посочилите същото твърдение са 84%.

За да научите повече за Глобалното проучване на технологичните тенденции или, за да изтеглите копие, посетете: https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey

Част от отразяването:

Форбс България: Киберпрестъпленията – бич за 1 трилион долара

БТА: Увеличават се фирмите, планиращи да изместят критично важни за бизнеса приложения в облачна среда, отчитат експерти

Digitalk.bg: Equinix: Ръст на плановете за миграция към облаци въпреки опасенията за сигурността