Проблеми с ИТ управлението и киберсигурността и свързаните с тях решения – горещите теми на ITCON България 2023

ITCon attendees

ITCON България 2023 се проведе на 28 септември 2023 г. в София. Конференцията беше организирана съвместно от МanageEngine и Infomera.

Събитието привлече ИТ директори, главни информационни директори (CIO), директори по информационна сигурност (CISO) и мениджъри по сигурността. Те имаха възможност да научат повече за актуалните проблеми на ИТ управлението и киберсигурността и свързаните с тях решения, да споделят ценни знания и да създадат полезни професионални контакти.

Сред дискутираните теми бяха:

  • ИТ операции: как интегрираният мониторинг на мрежи, сървъри и приложения позволява вземането на информирани решения.
  • ИТ сигурност: как да се осигури ефективна защита както от вътрешни, така и от външни заплахи за сигурността и да се защити чувствителната информация.
  • Service Desk: как да се организират по-добре процесите по справяне с ИТ инциденти, проблеми, промени и управление на активи, като се използва комбинация от автоматизации.
  • Active Directory (активна директория): как да се автоматизират повтарящи се и сложни задачи на Active Directory, за да се увеличи производителността на бизнеса.

Acta Verba се погрижи за цялостната организация на събитието.