DHL ESS и тайните зад успеха –  Agile подход, автономен екип, стартъп култура с фокус върху бизнес целите и постигането им

Ива Николова, мениджър „Човешки ресурси “, DHL ESS, споделя мислите си за създаването на стартъп компания, позиционирането ѝ като желан работодател и какви са ключовите съставки за успеха. Тя говори също и за препятствията, които пандемията от COVID-19 създаде и как те са били преодолени.

Ива Николова определя себе си като HR визионер с над 10 годишен опит в международни продуктови софтуерни компании. Има магистърска степен по Стратегическо управление на човешките ресурси към Софийския университет. Носител е на няколко награди в професионалната ѝ област за Млад мениджър човешки ресурси и HR мениджър на годината. Има богат опит в международна бизнес среда, който включва: подбор, въвеждане в работата, управление на ангажираността и мотивацията на служителите, управление на представянето, обучение и развитие на таланти, създаване на различни wellness и wellbeing програми, както и организирането на различни екипни събития  и employer branding кампании.

Гледа не себе си като на целеустремен и всеотдаен професионалист, използващ  разнообразни и иновативни подходи и прилагащ модерни HR стратегии в работата си. Доказателство за това са редица професионални постижения като например: „Най-добър HR проект на малко и средно предприятие, Българска асоциация за управление на хора, 2019“, „Маркетингова кампания на годината, Global Tech Summit, 2019“ и други.

През последните няколко години работи усилено за изграждането и разработването на employer branding стратегии, които позиционират DHL Enterprise Software Solutions като разпознаваем и предпочитан работодател сред целева аудитория от софтуерни специалисти, с които да привлечем топ таланти в организацията.

DHL e сред 10-те най-разпознаваеми марки в света и сред лидерите в сферата на логистиката. Какви са предизвикателствата пред това да изградите репутацията на DHL Enterprise Software Solutions (DHL ESS) като ИТ работодател в България?

За нас бе важно да се разграничим от глобалния бранд и да популяризираме стартъп компания от автономен млад екип, работещ за и с огромната подкрепа на компанията майка и отговорен за една от най-значимите бизнес трансформации на DHL Freight.  Ето защо в средата на 2019-та година започнахме интензивна работа по предизвикателната трансформация за утвърждаване на работодателската марка на DHL Enterprise Software Solutions. Проектът ни премина от вътрешен брандинг и преименуване на развойния център в София към стратегически план за позициониране като предпочитан работодател сред ИТ специалистите у нас. Зад успеха на нашия  employer branding проект се крият ясни цели, ключови стратегии и поставяне на измерими резултати. Целта ни бе да проведем маркетинг и PR кампании, така че да наложим DHL ESS като работодателска марка сред сегментирана аудитория от опитни софтуерни специалисти, с което да увеличим броя на кандидатурите, да намалим времето за наемане, да генерираме контакти и последователи. И го постигнахме! Но дори и в момента продължаваме да създаваме стойностно съдържание в нашите социални канали и да увеличаваме както броя на последователите ни, така и броя на новите колеги.

Промените в начина ни на работа, свързани с глобалната пандемия, дойдоха много рязко и неочаквано. Как се организира дистанционната работа на цяла компания за толкова кратко време?

Определено това, че сме ИТ компания ни даде по-голямо предимство благодарение на политиката ни за дистанционна работа и опита, който имат нашите колеги. Успяхме да се справим доста бързо с реорганизацията на работа и тя премина изключително плавно.  Още в края на февруари започнахме подготовката и организирахме условията за дистанционна работа седмица преди изолацията. Изготвихме ясни правила и насоки как ще протича дистанционната работа, кои платформи ще използваме и за какви цели. Ние работим по Agile методологията, което е другото голямо предимство по отношение на честата комуникация и планирането на работата. Очакванията на бизнеса към нас са много високи и ние мерим количеството и качеството на свършената работа, а не мястото, от където е извършена.

Със сигурност мога да кажа, че беше предизвикателна ситуация, но съм благодарна за търпението и всеотдайността на всички колеги и подкрепата на нашите тиймлидери. По време на социална дистанция най-важното бе да не губим личния контакт с екипа и дори и виртуално ние не спирахме да комуникираме и да се справяме със ситуацията заедно. Моменти като този показват колко е важна корпоративната култура, работата в екип, доверието към мениджърите, така че работата да продължи плавно и без големи сътресения.

В предварителния разговор споделихте, че продължавате да наемате и въвеждате нови колеги в работата отдалечено. Как се случва това, кое е по-лесно и кое – по-трудно?

Да, ние успешно продължихме наемането и въвеждане в работата на нови колеги. Очаквахме към нас да се присъединят нови колеги още през месец март. Вярвам, че спрямо създалата се ситуация за нас бе важен фактът, че имахме добра предварителна подготовка, тъй като нашите обучителни материали са записани, така че всеки обучаващ се да може да преминава през отделните лекции и упражнения със свое темпо, а срещите с менторите се случваха виртуално.

Продължихме и с активния подбор и през следващите месеци и дори успяхме да наемем и въведем в работата близо 10 нови колеги. Според мен улеснението за самите кандидати бе в онлайн провеждането на интервютата за работа, най-вече от гледна точка на пестене на време. Значително по-трудна за всички бе липсата на личен контакт, което допълнително затруднява възприемането на реакциите на кандидата.

Много ни липсваше личния контакт, въпреки виртуалните сесии, комуникацията в офиса се случва много по-лесно и естествено.

Ще се върнем ли към старите си навици след пандемията или начинът, по който работим, ще се промени завинаги и как?

Започваме плавно да се връщаме към новата нормалност, но забелязвам, че работодателите станаха по-отворени към даване на повече свобода на своите служители по отношение на това от къде ще бъде извършена работата. Вярвам, че мениджърите ще започнат да гласуват повече доверие към своите подчинени, фокусът ще бъде върху бизнес целите и постигането им, отколкото върху стриктното следене на работно време и микроменажирането. Ще бъде важно да приемем новата по-несигурна ситуация и да свикнем с това да сме по-гъвкави и адаптивни към променящата се среда. Силно вярвам, че прилагането на Agile мислене ще даде конкурентно предимство на много компании. Новата нормалност ще ни научи да правим по-кратки итерации при планирането  на задачите с повече фокус върху управлението на риска. От друга страна пандемията ни помогна да помислим за автоматизиране на процесите и въвеждането на нови модели на работа и добри практики, адаптирани към новата среда. Промени се разбирането и осъзнахме, че в онлайн режим може да се случват: подборът, обученията, въвеждането в работа и дори екипните занимания и да се постигат високи резултати. Много от компаниите започнаха да мислят за това как все повече да дигитализират своите процеси.  При нас голяма част от тези процеси вече са такива, по други все още се работи.

Вашата кампания за изграждане на работодателска марка беше отличена по време на годишните награди на Българската асоциация за управление на хора, спечелвайки първо място в категорията „Най-добър HR проект“. Какви са предпоставките за успех?

Зад успеха на нашия проект се крие усилената работа както на нашия HR екип, така и на добрата колаборация и експертизата на нашите партньори от Acta Verba, Gobox и Digital Sales Experts. Увереността ни, че сме постигнали целите си, е подкрепена с количествени данни, базирани на подробен анализ на резултатите от всички планирани активности в социалните ни канали и участията ни във външни и вътрешни събития, маркетинг и РR кампании. Анализирахме ежедневно действията ни свързани със създаване и публикуване на съдържание. Това ни даваше възможността да планираме все по-добре следващите си стратегически решения, да минимизираме грешките и да постигаме поставените цели, а именно: увеличаване броя на кандидатурите, намаляване времето за наемане, генериране на контакти и налагане на работодателска марка сред сегментирана аудитория от опитни софтуерни специалисти.

През ноември 2019 г. DHL Enterprise Software Solutions (DHL ESS) обяви, че отвори свой филиал в Прага. Как се развива той?

В края на миналата година започнахме работа по сформирането на втори силен екип, който да бъде под ръководство на екипа в България. Успяхме да наемем първите колеги в Прага, но глобалната пандемия затрудни подбора на кадри там най-вече заради невъзможността да релокираме наетите служители. Също така, за разлика от пазара на ИТ специалисти в България, в Чехия забелязахме тенденция на нежелание за смяна на работа по време нa несигурната пандемична обстановка.

Какви са очакванията на хората, които интервюирате? Какво търсят в бъдещия работодател?

Мотивацията за смяна на работното място у всеки кандидат е различна, но прави впечатление, че най-важните предпоставки за това са сигурността, която предлага компанията, работата по интересните проекти, която дава възможност за надграждане и трупане на нови знания и умения и на последно място, но не и по важност работната среда и екипа. Значимостта на проекта, по който работят колегите носи удовлетвореността, че участваш активно в създаването на нещо ново и имаш принос за дигитализацията и трансформацията на DHL Freight.

Ако трябва да посочите един аспект от Вашата работа, който ви дава стимул да започвате работния ден с усмивка, кой би бил той?

Удовлетворението за добре свършената работа. Харесвам много професията си и намирам предизвикателства в работата си всеки ден, но това, което ми носи най-голямо удовлетворение е възможността да работя с и за вдъхновяващи лидери и прекрасни професионалисти. Да работиш в международна компания е огромно предимство, защото имаш достъп до огромен набор от ресурси и практики, но същевременно имаш свободата да създаваш и адаптираш свои такива. Повод за усмивка са постигнатите резултати и положителната обратна връзка от колеги, стейкхолдъри, кандидати и контрагенти.

Коя е последната книга, която прочетохте и с какво Ви впечатли?

В момента чета книгата на Томас Едисон „Заобиколен от идиоти“, която разкрива информация за това как да разберем тези, които не разбираме. Комуникацията с хора в работата на всеки HR професионалист е може би най-предизвикателното, но и ключово умение. В тази книга се разглеждат четирите основни типа поведения – доминантен, вдъхновяващ, стабилен и аналитичен и се навлиза в детайли за конкретни поведенчески специфики и личностни качества на отделните типажи. Всичко това би ни помогнало да знаем как да комуникираме по-ефективно. „В крайна сметка светът е едно цветно и приятно място, където всъщност сме заобиколени от колоритни хора“ казва авторът и определено съм съгласна с него.