Equinix е определен като лидер в проучването на IDC MarketScape за 2021 г. върху глобалните услуги за колокация на центровете за данни и взаимосвързаност

Във второто оценяване на доставчиците и за втора поредна година Equinix попада сред лидерите, благодарение на своите богат избор от функционалности и стратегия

Equinix, Inc. обяви, че е била определена като лидер в „IDC MarketScape: глобална оценка на доставчиците на услуги за колокация на центрове за данни и взаимосвързаност“ за 2021 г. (doc #US46746121, юни 2021) за втора поредна година.

Второто оценяване на IDC MarketScape разглежда 9 отделни доставчика на колокационни услуги в глобален план и се основава на настоящите и бъдещите функционалности. Фокусът е върху представяне на задълбочен анализ на изискванията за дигитална инфраструктура. То представлява ключов момент в развитието на сектора на центровете за данни и свързаността, тъй като отразява все по-стратегическата роля на дигиталната инфраструктура в бизнеса днес. Това е особено валидно в момента, когато компаниите търсят начини за справяне с последствията от пандемията от COVID-19. Според IDC MarketScape те ще ускорят своите стратегии за хибридна инфраструктура и ще се насочат към доставчиците на колокационни услуги като задължителни партньори за колокационна и облачна взаимосвързаност.

Акценти/ключови факти

 

  • Като част от проучването и анализа на докладa, бяха оценени следните силни страни на Equinix:
  • Функционалности на платформата и иновации: докладът на IDC MarketScape посочва, че Platform Equinix предлага разнообразно портфолио – включващо услуги за центрове за данни, взаимосвързаност и дигитална инфраструктура, които отговарят както на настоящите, така и на възникващите изисквания  на компаниите към дигиталната инфраструктура. Поддържана от водещите ИТ, облачни и мрежови партньори, Platform Equinix позволява на компаниите да внедрят гъвкава хибридна облачна архитектура и дигитална рамка.
  • Стойност на екосистемите: екосистемата на Equinix вече включва близо 10 000 клиента, в това число 1 800 мрежи и 2 950 облачни и ИТ компании. За да отговори на изискванията за дигитална инфраструктура, партньорската програма на Equinix е фокусирана върху „Силата на тримата“, която обединява партньор и доставчик, за да могат клиентите да скалират на Platform Equinix и да имат взаимосвързаност с техните партньори, вериги на доставките и екосистеми.
  • Устойчивост: докладът отличава Equinix като лидер в прилагането на устойчиви източници на енергия и иновации. През 2020 г. над 90% (5,840 гигаватчаса) от консумираното от Equinix електричество са дошли от устойчиви възобновяеми източници.
  • Според доклада компаниите трябва да имат предвид Equinix, когато търсят услуги за стабилна дигитална инфраструктура, за да модернизират хибридните функционалности, да скалират дигиталните партньорства, да изградят нов опит и да разширят възможностите за анализ в рамките на защитена дигитална среда.

Цитати

 

  • Кортни Мънроу, вицепрезидент „Проучвания“, Глобални телекомуникационни проучвания, IDC

“Equinix си създаде репутация за осигуряване на подобрени работа и свързаност с най-всеобхватното и гладко работещо глобално портфолио от услуги за дигитална инфраструктура и взаимосвързаност. Platform Equinix осигурява на клиентите стабилна и динамична пътна карта с устойчива инвестиция и разширяване.

 

  • Джо Хардинг, вицепрезидент „Продуктов маркетинг“, Equinix

„Радваме се, че отново сме посочени като лидер в IDC MarketScape. Както видяхме през изминалата година, ролята на дигиталната инфраструктура става все по-критична и компаниите възприемат подход с фокус върху дигитализацията, който обхваща архитектурата за дистрибутирано ядро, взаимодействащо с бизнес екосистемите и стигащо до дигиталната (Edge) среда, за да бъде по-близо до потребителите.“

Част от медийното отразяване:

TechNews.bg: IDC определи Equinix за лидер във взаимосвързаността

DevStyler.bg: Компанията Equinix бе определена като лидер в проучването на IDC MarketScape