Equinix получи отличието на DPP Committed to Sustainability

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), световната компания за дигитална инфраструктура, обяви, че е получила отличието на DPP “Committed to Sustainability”, което предлага практически инструменти за оценка на организациите, занимаващи се с цифрови медии и съдържание (CDM), и доставчиците спрямо ключови мерки за околната среда и тяхното влияние.

Програмата също отличава и отдадеността към постоянното подобряване на практиките за устойчивост на околната среда.

Equinix получи оценка 5 от 5 – възможно най-високата, при първото си участие в анкетата на DPP “Committed to Sustainability”. Участвалите компании  средно са получили оценки 2 от 5.

За да постигне този висок резултат, Equinix беше оценен спрямо набор от ключови мерки за околната среда. Беше нужно и да демонстрира своите ангажираност и прогрес по отношение на ключови индикатори, като използването на енергия, отпадъци, парниковите газове, както и положените усилия за постигане на по-зелени практики в сектора. Това постижение очертава ролята на Equinix при стимулирането на устойчивостта с цел създаване на дългосрочни споделени ценности за заинтересованите страни, включително инвеститори, клиенти, общности и служители.

Устойчивостта продължава да бъде приоритет за клиентите на Equinix. Резултатите от Глобалното проучване за технологичните тенденции за периода 2019-2020 г. на Equinix, което събира информация от над 2 450 ИТ лидери от цял свят, подчертават влиянието на фактoри като устойчивостта, и въпроси, свързани с околната среда, социалното състояние и управлението (ESG), върху процеса по вземане на решения относно ИТ инфраструктурата. 45% от всички респонденти посочват, че техните клиенти очакват от тях да демонстрират, че тяхната дигитална инфраструктура е устойчива, а 42% казват, че устойчивостта на техните доставчици оказва директно влияние върху решенията за купуване.

Компаниите от традиционните сектори – производство, банки, застраховане, здравеопазване и др., все повече ускоряват своите програми за дигитална трансформация, за да намалят своето влияние върху околната среда, докато реагират на нарастващите изисквания за цифровизация. Тази промяна води до ръст при въвеждането на облачни услуги с помощта на Equinix Fabric™. Тази услуга за взаимосвързаност предлага виртуални връзки към някои от най-големите доставчици на облачни услуги в цял свят чрез Platform Equinix®. Компании с дейност в сферата на цифровите медии и съдържанието, като Red Bee Media – спонсор на програмата на DPP “Committed to Sustainability”, използват Platform Equinix, за да се свързват директно и сигурно в реално време с множество доставчици на облачни услуги, за да предоставят висококачествени и иновативни услуги на локално и глобално ниво.

Чрез глобалната си платформа Equinix помага на компании в няколко вертикални пазара, включително доставчиците на дигитални медии и съдържание, финансови услуги, транспорт, здравеопазване и търговия на дребно, да се адаптират спрямо промените и да се възползват от дигиталните екосистеми, за да отговорят на изискванията за устойчивост. Клиентите могат да удостоверят покриването на изискванията за възобновяема енергия в рамките на центровете за данни на Equinix, като се насочат към персонализираните Доклади за зелена енергия на Equinix.

Допълнителна информация относно прогреса на Equinix в областта на устойчивостта можете да намерите в най-актуалния доклад за устойчивостта.

Акценти/ключови факти

  • Програмата на DPP „Committed to Sustainability“ предлага практически инструмент за организации с дейност в сферата на съдържанието и цифровите медии (CDM) и доставчици, за да оценят своя прогрес спрямо ключови мерки на околната среда. Така се предоставя обща рамка, с която екипите по придобиване да измерят влиянието върху околната среда на своите доставчици. Тя предлага на тези организации и начин да демонстрират своя ангажимент към постоянно подобряване в този аспект.
  • Red Bee Media – водеща глобална компания за управлявани медийни услуги и клиент на Equinix, е един от спонсорите на програмата на DPP “Committed to Sustainability”. С централа в Лондон и с 2 500 медийни експерта в Европа, Близкия изток, Тихоокеанския регион и Северна Америка, Red Bee използва центрове за данни на Equinix в Амстердам, Хелзинки и Лондон.
  • В качеството си на световната компания за дигитална инфраструктура, Equinix работи, за да защити, свърже и захрани по-устойчив дигитален свят, като проактивно реагира на своето влияние, свързано с околната среда, социалното състояние и управлението. Equinix е отличен като водеща компания в сектора, що се отнася до възобновяемата енергия, и се грижи за планетата и климата, като поема ангажимента за достигане на 100% чиста и възобновяема енергия в цялата си глобална платформа. През 2019 г. употребата на възобновяема енергия на Equinix достигна над 90%, което общо възлиза на 5 250 гигаватчаса, сравнено с 34% през 2015 г. Усилията на компанията за осигуряване на възобновяема енергия доведоха до намаляване на въглеродния отпечатък с 60% от 2015 г. насам. Междувременно общите отпечатък и енергийно потребление на всички центрове за данни се удвоиха от 2 600 гигаватчаса през 2015 г. до близо 5 740 гигаватчаса през 2019 г.
  • Platform Equinix е дом на повече от 1 800 мрежи, 2 900 доставчика на облачни и ИТ услуги и близо 3 000 компании. Тя осигурява достъп до близо 10 000 компании от цял свят в богати вертикални екосистеми. Това позволява на компаниите с дейност в сектора на съдържанието и цифровите медии да си партнират с ключови доставчици на мрежови услуги и платформи от следващо поколение.

Цитати

  • Марк Харисън, главен изпълнителен директор, DPP: Радостни сме, че Equinix се присъедини към все по-нарастващия брой компании, които демонстрират фантастична ангажираност към това да изградят екологично устойчива медийна среда. Постигането на оценка „5 от 5“ ги превръща в модел за подражание в нашия сектор. Това ни помага да се насочим към постоянно подобряване и добри практики.“
  • Едуард Одевал, главен търговски директор, Red Bee Media: Като индустрия трябва да работим заедно, за да се уверим, че устойчивостта е ключов приоритет сега, а и в бъдеще. Това е и причината Red Bee да е горд спонсор на програмата на DPP “Committed to Sustainability”. Винаги търсим как да си съдействаме с доставчици и партньори, които активно търсят устойчиви начини за работа. Окуражаващо е да виждаме, че това е растяща тенденция. Поздравления на Equinix за присъединяването им към инициативата и добрия резултат.”
  • Дженифър Ръч, директор „Устойчивост и ESG, Equinix: В Equinix вярваме, че защитата на общото ни бъдеще е наша отговорност. Затова непрекъснато търсим възможности с организации със сходно нашето мислене, за да постигнем нашите глобални цели за устойчивост в сфери като енергия, възобновяема енергия, дизайн и операционни иновации. Получаването на отличието на DDP “Committed to Sustainability” е резултат от тези усилия, тъй като нашите центрове за данни помагат на водещите бизнеси в света да достигнат своите цели за устойчивост.”
  • Мат Джордж, директор „Сегментиран маркетинг“ EMEA, Equinix: “Докато работим в подкрепа на дигиталните лидери в CDM индустрията, ние използваме силата на технологиите и взаимосвързаността, за да помогнем за създаването на по-устойчиво бъдеще. Горди сме да работим с браншови организации и техните членове, които се ангажират със същите отговорни ценности като Equinix. Да получим наградата на DPP с най-висок резултат е вдъхновяващо.“

Част от медийното отразяване:

Devstyler.io: „Equnix получи отличието на DPP „Committed to sustainability

Lex.bg: „Equnix получи отличието на DPP „Committed to sustainability

Businessnews.bg: „Equnix получи отличието на DPP „Committed to sustainability

3e-news.net: „Equnix получи отличието на DPP „Committed to sustainability