Equinix се присъединява към доставчиците на облачна инфраструктура и центрове за данни и поема ангажимент за климатична неутралност до 2030 г.

Equinix – световната компания за дигитална инфраструктура, обяви, че ще се присъедини към европейските доставчици на облачна инфраструктура и центрове за данни и европейските търговски асоциации, за да формират Пакт за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициатива за саморегулация.

Със създаването на Пакта секторът се обединява за първи път, за да затвърди ангажимента си към гарантиране на това европейските центрове за данни да бъдат въглеродно неутрални до 2030 г. Той има намерение да има водеща роля в прехода на Европа към климатично неутрална икономика в подкрепа на Европейската стратегия за данните и Европейската зелена сделка, чиято цел е да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г.

Владислав Янков, търговски директор, Equinix България

Пактът установява и Инициатива за саморегулация в сектора, която ще определи цели за улесняване на прехода към по-зелена икономика в Европа. Equinix и другите подписали оператори поемат ангажимент за измерими и амбициозни цели, определени за 2025 г. и 2030 г. Те включват:

  • подобряване ефикасността на потреблението на енергия;
  • купуване на 100% безвъглеродна енергия;
  • пестене на вода чрез избор на ефикасни и подходящи решения за охлаждане;
  • рециклиране на сървъри, електрическо оборудване и други свързани електрически компоненти;
  • повторна употреба на топлина от центъра за данни, където е приложимо, екологично и рентабилно.

Европейската комисия ще осъществява мониторинг на прогреса за постигане на целите, определени от Инициативата, два пъти годишно.

Заедно с редица търговски асоциации и над 20 оператора на облачна инфраструктура и колокационни центрове за данни, Equinix обяви формирането на Пакт за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициатива за саморегулация по време на Kickstart Europe.

Повече информация относно Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни може да бъде намерена тук.

Пактът и Рамката за саморегулация подкрепят ангажимента на Equinix за устойчивост. През 2019 и 2020 г. Equinix закупи 100% възобновяема енергия за всички свои обекти в ЕС и постигна над 90% възобновяема енергия в световен мащаб. Всеки набавен мегават-час (MWh) възобновяема енергия намалява въглеродния отпечатък както на Equinix, така и на клиентите му, което прави техните цифрови вериги за доставки по-зелени и отговаря на спешната нужда от глобални климатични промени.

Цитати

 

 

Морис Мортел, изпълнителен директор, Ирландия, Equinix:

Дигиталните технологии са важна част от целта на ЕС да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. Доставчиците на облачна инфраструктура и центрове за данни са решаващ компонент за това. В миналото сме предоставяли Cloud first (облачни на първо място) решения за подобряване на въглеродната ефикасност в рамките на нашия сектор, докато същевременно подкрепяме други сектори, за да могат да постигнат собствените си цели, свързани с климатичната неутралност. В Equinix твърдо вярваме, че ще са нужни съгласувани усилия от много компании, правителства и хора, за да опазим планетата и да създадем по-добро бъдеще. Затова се гордеем да бъдем сред подписалите Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициативата за саморегулация, за да направим крачка напред и гарантираме, че нашият сектор ще има водеща роля в предприемането на климатични действия и прехода на Европа към зелена икономика.

 

Владислав Янков, търговски директор, Equinix България:

“Equinix се ангажира да използва в глобален мащаб 100% чиста и възобновяема енергия във всичките си подразделения още от 2015 г. Подписването на Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициативата за саморегулация беше следващата логична стъпка. На локално ниво българският екип също подкрепя този ангажимент. Вторият ни IBX (International Business Exchange™) център за данни – SO2, използва 100% зелена енергия – практика, наложена от първия център на Equinix в София, SO1, от 2016 г. насам.“

 

Албан Шмутц, председател, Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE)

С облачната инфраструктура, гръбнакът на дигиталната икономика на Европейския съюз, нашият сектор е ангажиран с идеята, че трябва да имаме централна роля в справянето с климатичните промени. Този ангажимент е в основата на пътна карта за сектора на облачната инфраструктура в Европа да предлага климатично неутрални услуги на клиенти до 2030 г.“

 

Апостолос Какос, председател, Европейска асоциация на центровете за данни:

Центровете за данни са опорните стълбове на четвъртата индустриална революция и, както видяхме по време на пандемията от COVID-19 и въведените карантини, са съществено важна инфраструктура не само за дигиталната икономика, но и цялата глобална такава. Наш дълг е да се ангажираме с инициатива за саморегулация, която ще помогне да се осигури оперативна наличност, устойчивост  и бъдещето на нашия сектор.“

 

Допълнителни ресурси

Част от медийните публикации:

Computerworld.bg: Equinix поема ангажимент за климатична неутралност до 2030 г.

DevStyler.bg: Equinix – част от Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни

TechNews.bg: Equinix пое ангажимент за климатична неутралност

Lex.bg: Equinix се присъединява към доставчиците на облачна инфраструктура и центрове за данни и поема ангажимент за климатична неутралност до 2030 г.