Equinix се присъединява към пионерния проект Gaia-X, чрез който се цели скоростно създаване на самостоятелна европейска дигитална инфраструктура

В период на увеличаващи се опасения, свързани с киберсигурността, Equinix споделя своя опит във взаимосвързаността с учени, правителствени представители и доставчици на дигитални услуги в опит за постигане на европейски суверенитет на данните

Equinix, Inc. се присъедини към международната асоциация с идеална цел – Gaia-X, за да подкрепи амбициозните ѝ планове за разработване на доверена и суверенна дигитална инфраструктура в Европа.

Предвид актуалните геополитически събития европейските лидери се фокусират върху осигуряване на солидарност и сигурност, включително и що се отнася до поверителността на данните и дигиталния суверенитет. Проектът Gaia-X се създава вследствие на желанието за разработване на дигитална инфраструктура от следващо поколение за Европа, с която да се гарантира, че европейските ценности като прозрачност, откритост, защита на данните и сигурност ще бъдат изцяло внедрени.

Целта на Gaia-X е изграждането на рамка от отворени стандарти за информационните технологии и API, с които да се подкрепи сравнима и децентрализирана регионална обединена инфраструктура. Тази инфраструктура за квалифицирани данни ще позволи на европейските доставчици на услуги да си взаимодействат и да обменят данни чрез взаимосвързана екосистема от доставчици.

Със споделената мисия за осигуряване на открита и прозрачна основа за дигиталната икономика, Equinix цели да надгради проекта чрез споделяне на своя опит в осигуряването на глобална обединена мрежова взаимосвързана платформа, основана на неутрални точки за обмен на трафик. Equinix Fabric™ and Equinix Internet Exchange® улесняват оперативната съвместимост и споделянето на информация между автономни клиентски и партньорски мрежи, технологични системи и приложения. Членовете на Gaia-X също работят за общо хранилище на източници на данни и инфраструктурни системи, за да гарантират, че съхранените данни могат да бъдат обменяни в съответствие с европейските разпоредби за защита на данните, насочени към целите за суверенитет на данните, наличност и иновации.

Относно ролята на Equinix в проекта, Питър Уотърс, главен директор „Поверителност“ в компанията, коментира: „В Equinix се надяваме да използваме широката ни експертиза при взаимосвързаността и дигиталната инфраструктура, така че да изиграем ключова роля в осъществяването на този новаторски проект като част от глобалните усилия на компанията да подготовка на бизнеса и обществото за бъдещето.“

„В последните години пропуските в киберсигурността се увеличиха поради огромните обеми данни, генерирани от компаниите вследствие на растежа на техните дигитални отпечатъци в отговор на увеличеното търсене. Дигиталните екосистеми трябва да бъдат създадени с оглед на това да отговарят на изискванията за поверителност на данните, но също така и да осигуряват свободен и защитен поток от данни, така че потребителите да могат да взаимодействат без да се притесняват за сигурността си. Equinix Fabric и други партньори – доставчици на услуги, които се намират на платформата, практически осигуряват същите основни елементи, върху които работи Gaia-X. Радваме се да предоставим своите знания в подкрепа на мисията на Gaia-X за създаване на федеративна и защитена инфраструктура от данни, при която бизнесът и отделните хора да запазят суверенитета на своите данни и да са сигурни, че данните им могат да бъдат обменяни по безопасен начин. “

Разработената чрез инициативата Gaia-X софтуерна рамка ще предостави и значителни знания на другите региони по света, които търсят начини за увеличаване на свързаността между отделните държави като същевременно запазят суверенитет на данните. Общият набор от политики и правила, подкрепяни от европейския проект, могат да бъдат приложени за всяка съществуваща облачна или Edge технология, така че да има прозрачност, контролируемост, преносимост и оперативна съвместимост между данни и услуги. Това е жизненоважно, тъй като компаниите продължават да търсят нови бизнес възможности, насочвайки се към нови пазари, за да достигнат до по-широка аудитория.

Според резултатите от най-актуалния Глобален индекс за взаимосвързаност дигиталните лидери са увеличили своята дигитална инфраструктура повече за последните пет тримесечия, отколкото в последните пет години. С оглед на насочването на бизнеса към нови пазари се прогнозира, че обемът на взаимосвързаността ще достигне среден годишен темп на растеж от 35%. Очаква се 85% от компаниите от различни региони да разширят достъпа до мултиклауд решения до 2025 г. Това е свидетелство за това колко важно ще е да бъдат свързани мрежови и облачни оператори чрез защитена и отворена дигитална инфраструктура, така че да се осигурят бъдещи растеж и стабилност.

Част от медийното отразяване:

БТА: Компанията за дигитална инфраструктура „Екуиникс“ се e присъединила към международна асоциация с идеална цел

TechNews.bg: Проект цели бързо създаване на европейска дигитална инфраструктура

Lex.bg: Equinix се присъединява към пионерния проект Gaia-X, чрез който се цели скоростно създаване на самостоятелна европейска дигитална инфраструктура