Konica Minolta представи своите нови технологични разработки в областта на добавената реалност, интерактивното работно пространство и технологичните очила. На събитието, присъстваха както клиенти на фирмата, така и журналисти, а специални гости от Konica Minolta Business Innovations Center (BIC) в Лондон отговаряха на всички възникнали въпроси. 

През 2014 г. компанията създаде 5 центъра за бизнес иновации (Business Innovations Centers), по един във всеки от петте ключови региона – Европа, Северна Америка, Китай, Япония и Сингапур. Задача на тези центрове е създаването на иновативни решения, които да посрещнат утрешните нужди на бизнес клиентите в съответния регион, като фокусът е най-вече в областта на ИТ услугите.

На демонстрацията сериозен интерес предизвикаха технологичните очила: оптично средство, което се  разработва от Konica Minolta. Целта е то да бъде леко, като същевременно  включва 3D-холографски елементи, целящи засилване на дълбочината на представяните изображения, които да се контролират и с жестове.

Друга разработка на Konica Minolta e идеационната платформа “Project Box”. Тя предоставя възможност за едновременно генериране на идеи от различни източници, като взаимодействието между отделните страни може да се осъществи както физически (използване на специален маркер за рисуване по екрана), така и виртуално. Допълнително удобство за потребителя представлява системата за рейтинг и възможността за използване на различни цветове за различни коментари или идеи.

Иван Малчев, aнализатор, Бизнес иновации към BIC, коментира: „Създаването на центровете за бизнес иновации е в резултат промяната в бизнес модела на компанията. Тя вече не е само доставчик на многофункционални периферни устройства, а се фокусира в предлагането на услуги, които помагат на клиентите да подобрят управлението на процесите си чрез ИКТ. Изключително съм радостен, че вече успешно си партнираме и с българска технологична компания, с която съвместно разработваме платформа за интерактивна комуникация между отделните структури на дадена организация.“