Paysafe България въвежда нови технологични умения в българските училища

Над 65 ученици участваха в 6 обучения на Paysafe с Raspberry Pi устройства

Paysafe България даде възможност на ученици от две столични училища да се обучават и работят с Raspberry Pi устройства – компютри, големи колкото кредитна карта и специално създадени за образователни цели. През първата половина на 2018 година Paysafe проведе шест обучения за начинаещи, в които се включиха над 65 ученици. Екипът на Acta Verba предостави услуги за организацията и провеждането на всички курсове.

Петима експерти от софтуерните екипи на Paysafe България демонстрираха как работят Raspberry Pi устройствата и обучиха учениците да използват малките едноплаткови компютри за образователни игри. Ученици от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ взеха участие в обученията. Всички получиха Raspberry Pi устройства като подаръци от Paysafe.

„Наистина сме впечатлени от отдадеността на екипа на Paysafe България. Вярваме, че положителното им отношение към младите хора, както и дарението на Raspberry Pi устройствата, ще окуражат желанието на учениците ни за получаване на нови знания“, сподели Нина Чанева, директор на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“.

„В нашето училище ние наистина сме водени от това да подпомагаме образованието и успеха на възпитаниците ни. Благодарение на Paysafe, младежите, включили се в обученията, имаха възможност да придобият технологични умения и да срещнат нови приятели“, каза Ивайло Ушагелов, директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Дарението е поредната инициатива, чрез която компанията инвестира в младите таланти. Paysafe подари над 200 компютъра на 11 български училища през 2017 г. Така ученици от областите Враца, Кърджали, Монтана, Стара Загора и Хасково имат възможност да се обучават, използвайки специално създадени за образователни цели лаптопи Acer. Освен това организацията дари стипендии на седем български ученици и студенти по програмата „Готови за успех“. Обученията с Raspberry Pi устройства също са част от програмата за дигитално приобщаване на компанията и демонстрират дългосрочния план на Paysafe за развитие на талантите у нас.

Част от медийното отразяване на новината: