Политика относно бисквитките

Предмет

Настоящата корпоративна политика относно „бисквитките“ се отнася до Вашите лични данни, които биват събирани и съхранявани, когато посещавате нашата уебстраница. Тази политика описва обхвата и целите на обработката на Вашите лични данни (по-нататък „Данните“ или „Вашите данни“), предприетите технически и организационни мерки от страна на Акта Верба за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни (по-нататък „Регламента“), Вашите права и други изискуеми се съобразно с Регламента информации . Политиката е изработена от Акта Верба ЕООД в качеството му на администратор на лични данни и на собственик на този сайт: www.acta-verba.com. Настоящата политика е част от общата ни Политика за поверителност.

Важно! Моля да се запознаете с тази Политика относно бисквитките („Политиката“). Ние Ви уведомяваме относно нашата Политика чрез нашата уебстраница. Ако продължите да навигирате в нея или натиснете бутона „ОК/съгласен съм“, то Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Можете да настроите браузерите си относно бисквитките по описаните по-долу начини, за да откажете използването на бисквитки. Следва да имате предвид, че при това е възможно да загубите много от функционалностите на нашия уебсайт или достъпа до някои негови страници и секции.

Акта Верба ЕООД (по-нататък „Акта Верба“) си запазва правото да променя тази политика като публикува тук своевременно актуалните промени. Поради това препоръчваме регулярно да преглеждате настоящата Политика.

Настоящата Политика се спазва от всички служители на Акта Верба.

Събиране на данни при посещението на нашия уебсайт

  • Обща информация

За целите на подобряване работата с нашия сайт, оценка на популярността на отделни негови страници и оптимизиране на функционирането му, съответно на услугите, предлагани чрез него, ние използваме „бисквитки“.

  • Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашето крайно устройство и са предназначени за използване от уебстраници. Те комуникират с използвания от Вас браузер и се запаметяват на твърдия диск на Вашето устройство.

  • Как функционират бисквитките и за какво служат?

Техническите „бисквитки“ Ви позволяват да работите с уебсайтовете по начин, подходящ за използваното от Вас устройство или съобразно с Вашите предпочитания. Това се отнася напр. за големина на шрифта и показваните изображения, език, увеличение на уебстраницата и т.н.). Чрез тях успяваме да повишим удобството на ползване на нашия сайт, както и сигурността му.

  • Настройки на браузъра или възможност за деактивиране на функциите за бисквитки.

По правило браузерите позволяват запазването на бисквитките на Вашия компютър по подразбиране. Всички съвременни браузери обаче позволяват да променяте настройките, касаещи бисквитките, така че браузърът Ви да не допуска поставяне на бисквитки на вашето устройство или да указва, когато такава бисквитка бъде поставена. При изтриване и блокиране на бисквитките обаче настройките за предпочитания може да не работят правилно.

  • Улеснения при използване на „преходни“ бисквитки

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.
Правно основание и цел за използване на бисквитките – чл. 6, ал. 1, б. е) от Регламента, а именно за целите на легитимните интереси на администратора.

Бисквитки на трети страни

Използването на „бисквитки“ от трети страни е предмет на техните собствени политики за поверителност. Акта Верба няма достъп до нито контрол над информация, събирана и съхранявана от трети страни за Вас.

a) Събиране на данни чрез използване на приложението на Google Analytics

Този уебсайт използва услугата Google Analytics, която се предлага от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States). Чрез нея се извършва анализ на използването на този уебсайт от потребителите. Това приложение използва „бисквитки“, които също се запаметяват на твърдия диск на Вашето устройство. Този уебсайт позволява на третата страна да има достъп до собствените си „бисквитки“ на Вашия браузър. При използването на услугата Google Analytics има достъп до данни като
– Адрес на интернет протокола (IP-адрес) на устройството, от което достъпвате нашия уебсайт,
– вид на устройството,
– вид на браузъра,
– дата и час, на които достъпвате сайта ни,
– продължителност на сесията и разгледаните страници,
– град и държава, от които достъпвате сайта ни.
Събраните данни не дават възможност адресът на интернет протокола да бъде свързан с останалите данни, събирани чрез услугата. По този начин индивидуализацията Ви е невъзможна. Освен това данните, които събираме, са анонимизирани. Това означава, че последните цифри на интернет протокола на крайното устройство на потребителя са съкратени, което не позволява идентификация на потребителите.
Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), посочвайки , че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.
Можете също така да избегнете запаметяването на „бисквитки“ на услугата на Вашия компютър чрез промяна на настройките на Вашия браузер, както е описано по-горе. Това обаче може да се отрази негативно върху безпрепятственото използване на нашия уебсайт или някои негови секции.
Освен това можете със съответния Plugin да предотвратите изпращането и използването на събраните данни, включително и на интернет-протокола към Google Inc. Можете да стигнете до въпросния Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Правно основание и цел за използване на услугата – чл. 6, ал. 1, б. е) от Регламента, а именно за целите на легитимните интереси на администратора – за набавяне на аналитична обобщена информация, за да подобрим качеството на сайта и да го направим по-привлекателен и атрактивен за работа за нашите посетители.

b) Бутони за социалните мрежи Facebook и Linkedin

Уебстраницата съдържа бутони, препращащи към профилите на Акта Верба в социални мрежи – по-конкретно в LinkedIn (централен офис в Sunnyvale, California, USA) и във Facebook (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Когато използвате тези бутони, за да ни последвате в двете социални мрежи, бутонът създава директна връзка между Вашия браузър и сървърите на двете мрежи. Тези мрежи запомнят Вашето действие, като изпращат „бисквитки“ към сървърите на LinkedIn съответно на Facebook. Акта Верба няма никакъв контрол над това какви Ваши данни се събират, как се процедира с тях и къде точно се изпращат от двете социални мрежи. Поради това Акта Верба не поема отговорност за Вашите действия в двете социални мрежи при използването на бутоните за връзка с тях от нашата страница. Информация за видовете plugins и относно вида на информацията, събирана при Вашето посещение можете да намерите за Facebook например тук: https://www.facebook.com/help/186325668085084 и съответно информация за всички Facebook-Plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/, а за Linkedin-Plugins: https://developer.linkedin.com/plugins.

Натискането на бутона за Facebook или Linkedin подава информация към двете социални мрежи, че сте посетили нашата Уебстраница и страниците на съответната социална мрежа, независимо дали сте регистрирани потребители на съответната социална мрежа или не. При това е възможно да бъде запаметен Вашият IP-адрес. Ако пък сте регистриран потребител на едната или двете социални мрежи, тези информации се свързват с профила Ви в съответната социална мрежа. Ако желаете да предотвратите това, тогава излезте от профила си преди да посетите Уебстраницата ни и изтрийте вече запаметените „бисквитки“.

По отношение на данните, които двете социални мрежи получават, начините, по които оперират с тях, сигурността и използването им можете да се информирате за
Facebook на: https://www.facebook.com/about/privacy , където можете да откриете линк и към политиката за „бисквитки“ на социалната мрежа и настройки, а за
Linkedin на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, където можете да откриете и линк към политиката за „бисквитки“ на тази социална мрежа.

На посочените адреси можете да намерите и обяснение за настройките за контрол над използваните бисквитки и какви данни да бъдат или да не бъдат събирани. За промяна на политиките за поверителност и политиките за бисквитки на двете социални мрежи ние не носим отговорност и не можем да Ви информираме текущо. Поради това препоръчваме регулярно да преглеждате тези политики.

Правно основание за използване на връзка към профилите ни в социалните мрежи: чл. 6, ал. 1, б. е) от Регламента, а именно за целите на легитимните интереси на администратора. Чрез връзката с нашите профили в социалните мрежи имаме възможност да Ви предоставим повече и по по-атрактивен начин информация, която може да е привлекателна и дори необходима за Вас и Вашите бизнес интереси.

Категории лица, на които предоставяме данните Ви

Предаването на Данните на трети лица извършваме само ако това е допустимо и/или изискуемо в рамките на законовите регламентации или съобразно с Вашето изрично съгласие за това.
Данните могат да бъдат предоставени на партньори и консултанти, които се грижат за нашия уебсайт, както и към държавни органи, доколкото това се наложи в изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси на администратора (напр. ако бъде установено неправомерно действие спрямо нашия уебсайт) или ако бъдат изискани по законен ред от следствени служби или полиция.
Не предоставяме данните Ви на трети страни по смисъла на Регламента.

Вашите права

Ние се съобразяваме с Вашите права съобразно с изискванията на Регламента. Тук бихме искали да Ви информираме за основните такива права, както следва:

1. Право на информация относно Вашите права, както същите са изброени в следващите точки на този раздел, информация относно идентификацията и данни за контакт с Акта Верба ЕООД, целите и правното основание на съхраняването и обработването на Вашите данни и други информации, които сме Ви предоставили в тази Политика на основание чл. 13 и 14 от Регламента;
2. Право на достъп до Вашите собствени лични данни – въз основа на Ваше запитване ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които обработваме. Моля да имате предвид, че е възможно за това предоставяне Акта Верба да събира и разумни разноски в някои случаи (чл. 15 от Регламента).
3. Право на коригиране на Данните по Ваша молба и изрична писмена информация, придружена, когато е приложимо, с Вашето писмено изрично съгласие (чл. 16 от Регламента).
4. Право на изтриване на Данните по Ваша молба. Моля да имате предвид, че това не винаги е възможно, доколкото са налице случаите, изброени в Регламента и действащото законодателство и предвид наличието на законови задължения за администратора да съхранява данни за определени периоди (чл. 17 от Регламента).
5. Право на ограничаване на обработването на Данните. Моля да имате предвид, че това не винаги е възможно, доколкото са налице случаите, изброени в Регламента и действащото законодателство (чл. 18 от Регламента).
6. Право на преносимост на данните – като субект на данните Вие имате право да прехвърлите данните си на друг администратор при условие, че обработването им се извършва въз основа на Вашето съгласие или въз основа на договорно задължение и ако обработването се извършва по автоматизиран начин, както и доколкото при това права на други лица ще останат незасегнати. Това Ваше право също има известни ограничения. (чл. 20 от Регламента).
7. Право на възражение срещу обработване на Данните. Моля да имате предвид, че това не винаги е възможно, доколкото са налице случаите, изброени в Регламента и действащото законодателство (чл. 21 от Регламента).
8. Право на защита на Вашите права по административен и/или съдебен ред при нарушаване на последните. (чл. 77 и сл. от Регламента) Жалба можете да подадете по всяко време пред Българската Комисия за защита на личните данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg)

Технически и организационни мерки

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки така, че събирането и обработването протича в съответствие с изискванията на Регламента и осигурява защита на правата на субектите на данни. Проверяваме, контролираме и при нужда коригираме редовно ефективността на нашите предпазни мерки, контролни механизми, системи и процедури, включително провеждане на сканиране на уязвимости и корекция на откритите уязвимости. Прилагаме адекватни вътрешни правила и обучения на персонала във връзка с обработване, съхранение и сигурността на Данните и поверителната информация.

Срок на съхранение

„Бисквитките“ се съхраняват на Вашето крайно устройство за различен период в зависимост от вида им – временни или постоянни.

Допълнителна информация и данни за контакт с администратора

Обработването на Вашите данни не излиза от обхвата на целите и обема, обявен от  тази Политика за поверителност (Privacy Policy) и на Регламента, с които са съобразени и Вътрешните ни правила.

Акта Верба ЕООД е дружество, регистрирано по законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202326096 със седалище и адрес на управление ул. Апостол Карамитев 2, вх. В, ап. 17 София 1172. Можете да се свържете с нас на електронната ни поща: team@acta-verba.com или по телефон: 0888 86 54 64.