Изнесени организация и управление от край до край на DevReach 2012 and DevReach 2013 – международна конференция за софтуерни разработчици

Основни отговорности:
Определяне на разпознаваем и специфичен профил, цялостно планиране, организация и управление
Маркетинг и популяризиране (креативни кампании в социалните мрежи, директен маркетинг, PR, работа с потребителски групи и неформални общности и др.)
Привличане на спонсори – управление и реализация на процеса 
Организация на избора на лектори и сесии
Проучване, договаряне и управление на взаимоотношенията с доставчици
Бюджетиране и управление на финансите
Създаване на структура, дизайн и съдържание за уебсайта и други промоционални материали
Присъствие на място и координация
Получаване на обратна връзка, анализ и финален отчет
Окончателен отчетен доклад по целите и осъществяването на организацията

Накратко за DevReach 2013:
Повече от 1 000 посетители от 25 европейски страни
6 предварителни семинари, посетени от повече от 100 участника
2 дни, 54 сесии в 6 паралелни потока
43 лектори от 9 държави
Много положителен отзвук: 93% от посетителите биха препоръчали DevReach на приятел
Повече от двойно увеличение на приходите от спонсори в сравнение с 2012 г.; повече от 6 пъти в сравнение с 2011 г.
Увеличение на приходите от регистрационни такси с 15% в сравнение с 2012 г. и с повече от 100% в сравнение с 2011 г.