Публикации

екип по проект за внедряване на система за управление на качеството на електронните услуги, предоставяни от НСИ

НСИ вече осигурява по-качествени електронни услуги

Националният статистически институт (НСИ) внедри система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008

Националният статистически институт (НСИ) изпълни проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”.

Прочетете повече