НСИ въвежда нова информационна система за гражданите и бизнеса – Мониторстат

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се реализират стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво.

Това става възможно чрез новата информационна система Мониторстат – http://monitorstat.nsi.bg/, която Националният статистически институт активира.

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на НСИ и други органи на статистиката. „Мониторстат е ориентир докъде сме стигнали в различните сфери, какво сме искали да постигнем и какво се е получило на практика. Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки или политики“, обясни Диана Янчева, заместник-председател на НСИ.

DanielaSimeonova_DianaYancheva_ArslanAhmedov

Платформата улеснява контрола на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие. На български и английски език е и има два модула – за стратегически документи и за европейските програми и проекти. Вторият ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Мониторстат ще улеснява както бизнеса и НПО, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Държавната администрация, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.

Системата е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“. Изразходваните средства са 548 380 лв.

Още подробности може да разберете в сайта на НСИ – тук.

Част от медийното отразяване след пресконференцията, която организирахме на 18.12.2019 г. в НСИ София:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.