Equinix обяви резултатите си за третото тримесечие на 2021 г.

Част от акцентите включват:

Общ поглед

 • Equinix отчита 75-то поредно тримесечие на ръст на брутните приходи – ясен сигнал за засилено търсене на пазара.
 • Пандемията стимулира ускорената нужда за дигитализация на бизнес моделите във всеки отделен сегмент на икономиката. Силните резултати на Equinix отразяват увеличеното търсене на дигитална инфраструктура.
 • Equinix запазва своята уникална позиция да подпомага своите клиенти в прехода към дистрибутирана, хибридна, многооблачна архитектура.
 • Приходите за третото тримесечие на 2021 г. са 1,7 милиарда щатски долара, с 8% повече спрямо резултатите от предходната година. Приходите от взаимосвързаност продължават да изпреварват тези за колокация, като се увеличават с 11% спрямо предходната година. Фактори за този растеж са ръстът на физическите крос комутации и широкото въвеждане на Equinix Fabric.
 • Equinix обработи над 4 200 сделки с 3 100 клиента през изминалото тримесечие. Има заявено солидно търсене на услуги и за четвъртото тримесечие и Equinix продължава да добавя капацитет. Налични са 11 нови проекта на ключови пазари като Франкфурт, Ню Йорк и Сингапур, както и 31 допълнителни мащабни проекта на 23 пазара и 16 държави.

Взаимосвързаност

 • Към момента взаимосвързаностите във водещата платформа на Equinix са над 414 000.
 • През третото тримесечие компанията е добавила 7 800 взаимосвързаности и сега разполага с поне по една голяма облачна директна свързаност в 42 градски зони в целия свят, два пъти повече отколкото най-близкия конкурент. Ясен индикатор, че Equinix е домът на взаимосвързаните облачни решения.

Продукти

 • Наблюдава се пиков трафик при Internet Exchange с ръст от 6% спрямо предишното тримесечие и с 30% сравнено с резултатите от предходната година до 21 терабита за секунда. Междувременно ръстът на трафика остава стабилен.
 • При Equinix Fabric също се наблюдава отличен растеж, като продължава да има по-високи резултати от средното в сектора. Над 2 800 клиента вече използват Fabric, като продажбите на допълнителни свързани услуги също растат, тъй като бизнесите търсят начини за диверсификация на своите крайни дестинации, а доставчиците на услуги интегрират Fabric в своите решения.
 • Има значителен ръст на приходите и при Equinix Metal, тъй като клиентите, предлагащи услуги в облака, както и доставчиците на услуги, продължават да избират възможността да внедряват физическа инфраструктура със софтуерна скорост.
 • Стабилен е и ръстът при Network Edge, като вече установени клиенти закупуват функционалности за виртуални мрежи в допълнителни зони. До края на годината Equinix очаква Network Edge да бъде наличен в 25 зони по света.

Глобално разрастване

 • През септември Equinix разшири достъпа до Platform Equinix до 27-ма държава, чрез приключването на сделката по придобиване на GPX, с което навлезе на стратегическия индийски пазар. Двата центъра за данни в Мумбай формират локация с плътна мрежа от над 350 международни и местни компании, включително 6 директни свързаности към водещите доставчици на облачни услуги в света, както и стабилна мрежова екосистема.
 • GPX представлява идеална входна точка към тази държава, попадаща сред десетте водещи по БВП страни. Equinix очаква значително да разшири операциите си в Индия в следващите години с навлизането си на този бързо разрастващ се пазар.

Част от отразяването:

TechNews.bg: Equinix отчита 75-то поредно тримесечие на ръст

Lex.bg: Equinix обяви резултатите си за третото тримесечие на 2021 г.