HP се довери на Acta Verba за PR проекти и управление на събития

Acta Verba предостави услуги в сферата на PR и управлението на събития за различни проекти на HP. Темите бяха много и разнообразни: от регулаторна съвместимост и ефективно управление чрез автоматизирани ИТ услуги, сигурност и защита на информацията до позициониране на ключови мениджъри в медиите.

Подход: Целта ни бе да ангажираме в диалог не само настоящите клиенти и партньори на HP, а и медиите и специалисти по осигуряване на качеството от цялата страна. Така през 2013 г., съвместно с ICT Media, стартирахме национално онлайн проучване „Осигуряване на качеството при разработка на бизнес приложения – практики и нагласи в България“.

Резултати:

  • само за 2 седмици анкетата бе попълнена от повече от 260 експерти от 166 различни организации;
  • резултатите бяха представени на специално събитие, на което присъстваха представители на медиите, настоящи и бъдещи клиенти на HP.

Публикации в медиите:

Alt text

Херберт Растбихлер, вицепрезидент и управляващ директор за Централна и Източна Европа в HP. Фото: ICT Media

Позициониране на ключови ръководители:

Acta Verba предостави PR услуги по време на посещението на Херберт Растбихлер  (на снимката), вицепрезидент и управляващ директор за Централна и Източна Европа в Hewlett-Packard. Целта ни бе още веднъж да се подчертае значението на страната ни и българските ИТ експерти за HP. Срещата с ключови представители на медиите се проведе в неформална обстановка и получи много добро отразяване. Ето и един пример: