Международната конференция за софтуерни разработчици и експерти в осигуряването на качеството и автоматизация на тестването Innovation in Software Technologies and Automation Conference (ISTA Con) се проведе на 18 и 19 ноември 2015 г. в София. Acta Verba предостави услуги по организация, популяризиране и управление на конференцията.

Сред предоставените услуги бяха:

 • привличане на нови лектори;
 • привличане на спонсори;
 • привличане на участници;
 • управление и логистика на събитието;
 • PR и дигитален маркетинг.

Събитието накратко:

 • 2 дни;
 • 4 паралелни трака;
 • 25+ сесии;
 • 4 практически уъркшопа;
 • 30 лектори от 3 континента;
 • повече от 700 посетители.