Microsoft продължава да подкрепя нестопански организации

През последната година Microsoft подкрепи 19 организации с нестопанска цел в България

От Microsoft са се посветили на предоставянето на подходящи, достъпни и иновативни решения за организации с нестопанска цел, чиито фокус е да отговорят на най-важните предизвикателства, пред които е изправен светът. Инициативата Tech for Social Impact има за цел да осигури достъпни технологии и инструменти на такива структури от всякакъв мащаб, които да им помогнат да постигнат своите цели. За да се получи този резултат, дарения и отстъпки за инструменти и услуги на Microsoft се предлагат на всички квалифицирани организации с нестопанска цел.

Жена, разговаряйки с друга, държаща чаша.

Тази инициатива предлага и облачни решения като Azure, Dynamics 365 и Microsoft 365. Програмата е достъпна както за организации с нестопанска цел, така и за неправителствени организации в България.

Инструментите и услугите на Microsoft са достъпни чрез инициативата Tech for Social Impact. Те позволяват по-бърза и лесна работа на сдруженията с нестопанска цел, като им позволяват достъп до висококачествени услуги, съобразени с техните нужди. Най-популярни са възможностите, които включват полезни инструменти и позволяват работа в екип, независимо от местоположението на членовете на екипа, с помощта на Office 365. Организациите могат също така лесно да визуализират и анализират данни с помощта на Power BI Desktop и Power BI Pro, като дейността им може да бъде оптимизирана с помощта на облачни решения.

Всички предложения са налични в Microsoft Nonprofits.

Програмата за дарения продължава почти 40-годишната традиция на Microsoft да помага на неправителствения сектор. Само през последната година компанията е дарила над 234 милиона щатски долара в брой, софтуер и услуги за 56 365 организации с нестопанска цел в повече от 140 страни по света. Общата стойност на софтуерните дарения за 19 неправителствени организации в България е приблизително 34 299 щатски долара през изминалата година.

Всички организации с нестопанска цел и неправителствени организации, заинтересовани да се включат в програмата Tech for Social Impact, могат да проверят възможностите за участие на уебсайта: Nonprofit offers (microsoft.com).

 

Изкуствен интелект за Земята – дарения за подобрения в селското стопанство, защита на водите, застрашените видове
и намаляване на въздействието от изменението на климата

Cloud и AI инструментите са на разположение на неправителствени агенции и организации с нестопанска цел, чиито фокус са глобалните екологични проблеми и тяхното решение чрез програмата AI за Земята на Microsoft. Програмата дава безвъзмездни средства с цел подпомагане на проекти, които използват технологии за изкуствен интелект, за да променят начина, по който хората и организациите наблюдават, моделират и управляват природните системи на планетата Земя. AI за Земята е част от програмата AI за Доброто на Microsoft, която предоставя технологии, ресурси и знания, за да насърчи организациите, които се справят с решаването на най-големите социални предизвикателства като хуманитарни кризи, здравеопазване, достъпност и устойчивост за опазване на културното наследство.

Програмата AI за Земята на Microsoft е насочена към четири области, които са от жизненоважно значение за постигане на устойчиво бъдеще:

  • Земеделие – хранене на нарастващото световно население
  • Вода – опазване и защита на водоизточниците
  • Биоразнообразие – проследяване и защита на застрашените животински видове от изчезване
  • Изменение на климата – намаляване на въздействието на изменението на климата върху обществото.

Като се има предвид, че човечеството е изправено пред все по-трудни предизвикателства като климатичните промени и осигуряването на стабилно водоснабдяване, изхранването на цялото нарастващо население и бързото намаляване на биологичното разнообразие, е доста трудно да се намерят решения за тях. Причината за това е, че когато става въпрос за разбиране функционирането на природния свят, ние се сблъскваме с липсата на информация, която би послужила за предприемането на конкретни стъпки с цел по-добро управление на природните системи.

Програмата AI за Земята предоставя Azure компютърни дарения. Тези дарения предлагат Azure-кредити в размер на 5 000, 10 000 или 15 000 щатски долара, в зависимост от размера на проекта, за организации с нестопанска цел, чиито проекти са насочени към решаване на глобални екологични предизвикателства.

Организации с нестопанска цел и неправителствени организации, чийто фокус на дейност е решаване на екологични проблеми, могат да кандидатстват със своите проекти на уебсайта: AI for Earth Azure Compute Credit Grant Applications.